Leren samenleven met corona

Anderhalve meter afstand houden is vanaf 25 september niet meer verplicht, heeft het kabinet aangekondigd. En in het onderwijs wordt eindelijk bijna alles weer normaal. Tegelijkertijd betekent de versoepeling van de maatregelen geen einde aan de onzekerheid die corona met zich meebrengt.

We staan nu allemaal voor de opgave om te leren leven met corona, maar ook te leren sámenleven met corona. Het is de taak van volwassenen om kinderen en jongeren daarbij te helpen, zegt Anita Kraak van het Nederlands Jeugdinstituut.

Jongeren krijgen weer meer vrijheid om elkaar te ontmoeten, fysiek lessen te volgen, te feesten en festivals te bezoeken. Met meer vrijheid komt er ook meer nadruk op zelf keuzes maken, de keuzes van anderen respecteren, en rekening houden met elkaar. Kraak: ‘Volwassenen kunnen kinderen en jongeren daarbij ondersteunen. Bijvoorbeeld door samen betrouwbare informatie te verzamelen over vaccinatie. Help jongeren op basis van die informatie te beslissen. Het gaat daarbij niet alleen over henzelf, maar ook over de mensen om hen heen, zoals de leerkracht, vrienden met kwetsbare familieleden of opa en oma. Laat ook zien hoe je zelf als volwassene verantwoordelijkheid neemt voor jouw keuzes, door daarover te praten.’

Ruimte voor maatwerk
Voor sommige kinderen en jongeren hadden de maatregelen ook voordelen, zegt Kraak. ‘Corona heeft ons bijvoorbeeld laten zien dat bepaalde kinderen baat hebben bij thuisonderwijs. Als wij willen dat ieder kind kansrijk opgroeit, dan moeten we oog houden voor de behoeftes van elk kind. Nu er versoepelingen komen, blijft ruimte en aandacht voor maatwerk belangrijk.’

Minder maatregelen, meer eigen keuzes en maatwerk vragen respect voor elkaar. Volwassenen spelen daarbij een belangrijke rol door het goede voorbeeld te geven en verschillen uit te leggen. Kraak: ‘Als iemand in de supermarkt bijvoorbeeld jou en je kind vraagt om afstand te houden, doe dat dan. En leg je kind uit dat die persoon daar ongetwijfeld een goede reden voor heeft.’

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

TPL_BACKTOTOP