Omwonenden Nieuwe Baarnse School willen NBS de buurt uit hebben

Afdrukken
nieuwe-baarnse-school-nbs-baarnOmwonenden van de Nieuwe Baarnse School willen de school de buurt uit hebben. ,,Een school met 475 leerlingen past gewoon niet meer in deze woonwijk'', stelt buurtbewoner C. ter Kuile. Een eerste overwinning heeft de buurt op zak: Baarn heeft de legalisering van een zonder vergunning aangelegd kunstgrasveld bij de school op advies van de bezwaarschriftencommissie teruggedraaid.

De NBS - ooit landelijk bekend van koninklijke leerlingen als prins Willem-Alexander en zijn broers - barst uit zijn voegen. De school komt zes lokalen te kort. Dat betekent een uitbreiding van 25 procent. Een aanvraag voor vier extra lokalen is ingediend. De school heeft al jaren toestemming voor twee extra lokalen, maar die zijn nooit gebouwd.

Jaarlijks worden er op de school meer leerlingen aangemeld dan er plaatsen zijn. De NBS is een algemeen bijzondere school, die zich onderscheidt omdat er geen onderwijs gegeven wordt op basis van een godsdienstige dogmatische grondslag.

Stemmen gaan op om de NBS te verhuizen naar - mogelijk - het terrein van de Waldheimmavo aan de Vondellaan. Officieel is hier nog nooit een standpunt over naar buiten gebracht.

Burgemeester en wethouders noemen uitbreiding van de NBS op de huidige locatie aan de Smutslaan 'complex'. Nader onderzoek is aangekondigd. De NBS heeft zelf ook al onderzoek laten doen naar de capaciteitsproblematiek en daaruit voortvloeiende renovatie, nieuwbouw en herhuisvesting.

De buurt is blij dat de gemeente het legaliseren van het kunstgrasveldje heeft ingetrokken. ,,We zijn een stap verder, maar dit zal niet het eindstation zijn'', stelt Ter Kuile. Op zich heeft de buurt overigens geen problemen met het kunstgras, maar des temeer met het terrein er omheen. Dat is door de school bestraat als uitbreiding van het schoolplein.

,,Dit zorgt voor een hoop geluidsoverlast. Bovendien gluren kinderen over de schutting en gooien rommel in onze tuinen'', stelt Ter Kuile. De reactie van de daar op aangesproken schooldirectie was volgens Ter Kuile teleurstellend. ,,Het kwam er op neer dat wij maar een geluidsscherm neer moesten zetten. Wij hadden er immers last van, en bovendien had de school er geen geld voor.''

NBS-directeur Henk van Droffelaar zegt geen enkele behoefte te hebben om te reageren. Noch op de herhuisvesting, noch op het kunstgrasveld.
nieuwe-baarnse-school-nbs-baarn-b