BOP: bouwvergunning appartementencomplex Kampstraat intrekken

Afdrukken
kampstraat-bouwplan-baarnDe Baarnse oppositiepartij BOP wil dat de bouwvergunning voor vijf appartementen op de Kampstraat wordt ingetrokken. De partij komt volgende week bij de raadsvergadering met een motie van die strekking. Tegen het bouwplan bestaat veel weerstand in de buurt. BOP wil dat de gemeente met de projectontwikkelaar en omwonenden gaat overleggen om tot een wel aanvaardbaar plan te komen.

Omwonenden en ook de BOP vinden dat het appartementencomplex volkomen misplaatst is in de Kampstraat, een smalle straat tussen Eemnesserweg en Dalweg met authentiek 'Baarnse' bebouwing.Burgemeester en wethouders hebben vorige week tijdens de hoorzitting over de ingediende bezwaarschriften de afgegeven bouwvergunning verdedigd. Volgens het college zijn de bezwaren ongegrond en voldoet het bouwplan aan de eisen. De omwonenden hebben de bezwaarschriftencommissie er op hun beurt van proberen te overtuigen dat het plan de prullenbak in moet.

De bezwaarschriftencommissie komt binnenkort met een overigens niet bindend advies aan b en w.Volgens BOP is het plan strijdig met het gemeentelijk beleid dat het 'dorpse karakter' van Baarn geen geweld mag worden aangedaan.

Dit hebben de drie coalitiepartijen CDA, VVD en PvdA bij het aantreden een kleine vier jaar geleden ook in hun coalitieakkoord afgesproken: 'De coalitie staat een beleid voor dat is afgestemd op behoud van het prettige, op menselijke maat gesneden karakter van het dorp.

Het beleid is gericht op het behoud van het kleinschalige en dorpse karakter van Baarn.'Het bouwplan voor het appartementencomplex op de plek van het vroegere galvaniseerbedrijf Eemland gaat uit van een grotendeels ondergronds parkeerkelder met daarbovenop drie bouwlagen. [Gooi en Eemlander]