Emlakmania Emlak arayanlar icin dogru adres

Dinsdag, 22 Sep

Gemeente Baarn Inwoners tevreden over zorg en ondersteuning via gemeente

Inwoners tevreden over zorg en ondersteuning via gemeente

De gemeente Baarn heeft onderzoek laten doen naar de tevredenheid van inwoners over de zorg en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die zij van de gemeente krijgen. Uit de resultaten blijkt dat inwoners die contact hebben gehad met het Loket Wonen, Zorg en Welzijn of het Lokaal Team van de gemeente, erg tevreden zijn over hoe er met hun hulpvraag is omgegaan.

Betere kwaliteit van leven
Wmo-cliënten zijn erg tevreden over het contact met de gemeente Baarn. Zo voelt 92 procent zich serieus genomen door de medewerker, 3% meer dan vorig jaar. 80 procent van de Baarnaars wist ook waar ze terecht konden met hun hulpvraag, maar 1 op de 10 wist dit niet. Slechts 3 van de 10 cliënten wist dat ze gebruik konden maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Tegelijkertijd zien we in de praktijk dat er regelmatig iemand wordt meegevraagd bij een gesprek, ter ondersteuning. Een cliëntondersteuner is iemand die cliënten helpt hun weg te vinden naar zorg en ondersteuning, bijvoorbeeld de ouderenadviseur, mantelzorgconsulent of een medewerker van Wegwijs of MEE. Deze partijen werken sinds dit jaar samen in PIT Baarn. Inwoners van Baarn kunnen in de voorbereiding op een gesprek en tijdens een gesprek met een medewerker van de gemeente, gebruik maken van ondersteuning. Dat kan iemand zijn uit het eigen netwerk van de cliënt, maar het kan ook iemand zijn van bijvoorbeeld MEE, Welzin of Welzijn Baarn. Als gemeente Baarn brengen we komend jaar de mogelijkheid van onafhankelijke cliëntondersteuning nog meer onder de aandacht via de pers en bij onze samenwerkingspartners.

Uit het onderzoek blijkt verder dat inwoners tevreden zijn over de kwaliteit van de ondersteuning die ze krijgen. 87 procent vindt de kwaliteit goed. Evenveel inwoners (86 procent) vinden dat de ondersteuning die ze krijgen past bij hun hulpvraag.

Ondervraagden geven aan zich door de ondersteuning beter te kunnen redden (85 procent), een betere kwaliteit van leven te hebben (75 procent) en beter te kunnen doen wat ze willen (77 procent).

Omdat het onderzoek vorig jaar ook is uitgevoerd, kunnen de resultaten van dit jaar vergeleken worden met die van vorig jaar. Uit deze vergelijking blijkt dat cliënten de ondersteuning over het algemeen positiever waarderen.

Mantelzorg
In Baarn ontvangt 64 procent van de cliënten hulp van een naaste. Zij geven aan dat het voor naasten soms moeilijker wordt om deze hulp te blijven geven. Hiervan denkt 10 procent dat de naaste de zorg niet aankan. De gemeente betrekt deze informatie bij de afspraken die zij maakt met de mantelzorgconsulent van Welzijn Baarn over de ondersteuning van mantelzorgers.

De gemeente Baarn hecht veel waarde aan de ervaring van inwoners. De uitkomsten van het onderzoek worden dan ook gebruikt om de ondersteuning van inwoners verder te ontwikkelen en zo goed mogelijk in te zetten.

Voor het onderzoek zijn 836 Baarnaars per brief uitgenodigd. Het gaat om volwassen inwoners die ondersteuning krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning. Van de inwoners die zijn aangeschreven, hebben er uiteindelijk 354 aan het onderzoek deelgenomen. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een vragenlijst die is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Omdat alle gemeenten in Nederland deze vragenlijst gebruiken, kunnen de resultaten van het onderzoek onderling vergeleken worden. [Bron: Gemeente Baarn]
Commentaar (0)Add Comment

Schrijf commentaar

busy