Wmo Raad Baarn heft zichzelf op

Afdrukken
Persbericht: De WMO-raad Baarn heeft in haar vergadering van 9 oktober unaniem besloten om zichzelf op te heffen en haar opdracht terug te geven aan de gemeente.

De kernpunten van haar besluit betreffen:
• Er komt steeds meer werk op de WMO-raad af, zonder dat de ambtelijke en financiële ondersteuning toeneemt.
• Mislukking van het fusieproces met de andere adviesraden in Baarn.
• De WMO-raad Baarn is nog een adviesraad oude stijl, terwijl alle adviesraden in de regio al zijn door ontwikkeld naar een brede adviesraad in het sociale domein. Daardoor worden de mogelijkheden voor regionale samenwerking beperkt.
• Problemen met het invullen van vacatures in de WMO raad.
• Te weinig informatie vanuit de gemeente op cliënt niveau om goed te kunnen adviseren.

De leden van de WMO-raad betreuren het dat ze tot deze beslissing hebben moeten komen, maar de leden zijn bereid om samen met de gemeente mee te denken over mogelijke oplossingen in de toekomst.

Ze adviseren de gemeente om te komen tot een geïntegreerde brede adviesraad in het sociale domein. [Bron: WMO Raad Baarn www.wmoraadbaarn.nl]

De Allochtonenraad Baarn betreurt het dat de WMO Raad Baarn is opgeheven. We hebben de samenwerking altijd als heel prettig ervaren.