Emlakmania Emlak arayanlar icin dogru adres

Zondag, 24 Jun

Gemeente Baarn College-informatieavonden in 2017

College-informatieavonden in 2017

Afdrukken PDF
Het college van burgemeester en wethouders organiseert in 2017 een aantal openbare informatieavonden. Deze college-informatieavonden zijn bedoeld voor raadsleden en worden naast de gewone raadsvergaderingen georganiseerd.

Op de college-informatieavonden komen allerlei onderwerpen aan bod waar geen raadsbesluit voor nodig is. Er worden drie avonden gepland: op 9 mei, in september en in november. Iedereen is van harte welkom om hier bij aanwezig te zijn.

Het programma voor 9 mei
Het programma voor de college-informatieavond van 9 mei ziet er zo uit:

Raadszaal
19:00 - 20:00 uur: Regionale Ruimtelijke Visie (wethouder Jansma)

Trouwzaal
19:00-20:00: Toekomst bibliotheek (wethouder Stroo)
20:00-22:00: Omgevingswet (wethouder Jansma)

Regionale Ruimtelijke Visie
De gemeente Baarn maakt onderdeel uit van de regio Amersfoort. De regio heeft een visie opgesteld over hoe onze regio een aantrekkelijke en leefbare regio blijft. Een regio waar wonen, werken en recreëren in de toekomst ook mogelijk blijft. Deze visie wordt in dit najaar door alle deelnemende gemeenteraden vastgesteld. Ter voorbereiding hierop kunnen de gemeenteraden een zienswijze indienen. Tijdens de college-informatieavond krijgen de raadsleden een toelichting op deze visie en het vervolg.

Toekomst bibliotheek Door maatschappelijke ontwikkelingen verandert er veel bij de bibliotheek. De toekomst van de bibliotheek, de huisvesting, de financiën en de samenwerking van de bibliotheek met andere partners zijn actuele onderwerpen. Op welke maatschappelijke doelen zet de bibliotheek de komende jaren in? En hoe wordt dit vormgegeven? Het college bespreekt de veranderingen en wat deze betekenen voor de bibliotheek in Baarn.

Omgevingswet
Naar verwachting treedt in 2019 de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet is een nieuwe wet op het terrein van ruimtelijke ontwikkelingen. De wet voegt ongeveer 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving samen. Hieronder vallen onderwerpen als: bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. Met de Omgevingswet wil de overheid het wettelijk systeem ‘eenvoudig beter’ maken. De gemeente Baarn voert in de komende jaren in een aantal stappen de Omgevingswet in. Tijdens de college-informatieavond wordt ingegaan op deze wetswijziging en wat dat betekent voor de gemeente en in het bijzonder voor de gemeenteraad.

Er wordt een presentatie gegeven door prof. Friso de Zeeuw.

Meer informatie
Meer informatie over de college-informatieavond van 9 mei vindt u via raadsinformatiesysteem op de website van de Gemeente Baarn.
Commentaar (0)Add Comment

Schrijf commentaar

busy